Misi

Membangunkan potensi pelajar Cemerlang

dalam Bidang Teknikal melalui pendidikan

berkualiti secara holistik

 

 

Aktiviti Semasa

Perkhidmatan Online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursus Ditawarkan

 

 

Kejuruteraan Awam

Menyediakan Pendidikan dan latihan

di bidang kejuruteraan awam

yang diiktiraf pada peringkat antarabangsa

 

 

 

 

 

 

 

Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

Menjadi pusat pendidikan kejuruteraan elektrik yang

komited untuk melahirkan pelajar yang berpotensi,

mampu berdikari dan berakhlak mulia

untuk menjunjung wawasan negara

 

 

 

 

 

 

 

Kejuruteraan Mekanikal

Menyediakan pendidikan dan latihan

di bidang kejuruteraan mekanikal

yang diiktiraf pada peringkat antarabangsa